Kempisch Vrouwen Gilde

 
 

Kempisch Vrouwen Gilde

Disclaimer

Het Kempisch Vrouwen Gilde Bladel, noch de redactie, is verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de informatie in deze website.


Ondanks de grote zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan het KVG hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.


Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten en beeldmaterialen eigendom van het KVG. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Privacybeleid van Kempisch Vrouwen Gilde (KVG Bladel), gevestigd te Bladel

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kempisch Vrouwen Gilde, (hierna: KVG Bladel) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van KVG Bladel [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan KVG Bladel verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KVG Bladel, KvK nummer 40238377. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via retseemgninnep.[antispam].@kvgbladel.nl.

2. Welke gegevens verwerkt KVG Bladel en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 KVG Bladel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, activiteiten en de eventuele opzegging van het lidmaatschap, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, deelneming aan activiteiten en informatie over diensten en activiteiten van het KVG Bladel;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen van het lidmaatschapsgeld, activiteiten, cursussen, trainingen, bestellingen en om afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KVG Bladel en je te informeren over de ontwikkelingen van KVG Bladel
KVG Bladel gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KVG Bladel Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldling onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
KVG Bladel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KVG Bladel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KVG Bladel gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via Mijn KVG van KVG Bladel kun je je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen en je lidmaatschap opzeggen.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. In Mijn KVG kun je je gegevens wijzigen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KVG Bladel je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie retseemgninnep.[antispam].@kvgbladel.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2021


 
kvg-bladel-logo-web
 

Molenakkers 31, 5521 GH Eersel

 

© 2024 KVG Bladel